Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.10.2022.NA                                                                                                                            Gdańsk, 25-04-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Inspektor (WIK)

ogłoszenie nr 96849

 

Lista nadesłanych ofert:

Karolina Kowalewska, Gdańsk

 

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Zbisław Milewski

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji