Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.10.2022.NA                                                                                                                       Gdańsk, 25-04-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Inspektor  (WIK)

ogłoszenie nr 96849

 

Lista ofert spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze:

Karolina Kowalewska, Gdańsk

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Milewski Zbisław

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji