Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.20.2022.NA                                                                                                                                           Gdańsk, 12-07-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – I etap

na stanowisko

Referent prawno-administracyjny (WOP)

ogłoszenie nr 101780

 

Lista nadesłanych ofert:

Elżbieta Lorek, Elbląg

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji