Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.16.2022.NA                                                                                                                                              Gdańsk, 14-07-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap II

na stanowisko

Inspektor nadzoru budowlanego (WIK)

ogłoszenie nr 101149

 

Lista osób, które zdały test wiedzy:

Krzysztof Wierciński, Bolszewo

 

Skład komisji:

 

 

Małgorzata Liczbik

Przewodniczący Komisji

 

 

Zbisław Milewski

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji