Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.25.2022.NA                                                                                                                                          Gdańsk, 06-09-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Starszy inspektor nadzoru budowlanego (WIK)

ogłoszenie nr 104777

 

Lista ofert spełniających kryteria podane w ogłoszeniu o naborze:

Łukasz Malinowski, Gdańsk

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Zbisław Milewski

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji