Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.27.2022.NA                                                                                                                                                     Gdańsk, 06-09-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – I etap

na stanowisko

Starszy specjalista (WOP)

ogłoszenie nr 104779

 

Lista nadesłanych ofert:

Brak ofert kandydatek/ kandydatów.

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Krzysztof Kisiel

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji