Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA. 210.25.2022.NA                                                                                                                                       Gdańsk, 15-09-2022

 

Protokół  z wyniku naboru na ogłoszenie nr: 104777 
Data ukazania się ogłoszenia: 23-08-2022

Na stanowisko:  Starszy inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli


Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk

Status: nabór zakończony rezygnacją kandydata


Wyniki naboru (osoby): 
 

Nabór zakończony rezygnacją kandydata – Łukasza Malinowskiego z ubiegania się o stanowisko.

 

 

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Milewski Zbisław

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji