Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.31.2022.NA                                                                                                                                             Gdańsk, 12-10-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – I etap

na stanowisko

Starszy specjalista (WOP)

ogłoszenie nr 106651

 

Lista ofert spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze:

 

 

Łukasz Watkowski, Gdynia

 

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Krzysztof Kisiel

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji