Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.30.2022.NA                                                                                                                                                     Gdańsk, 12-10-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Inspektor nadzoru budowlanego (WOP)

ogłoszenie nr 106649

 

Lista nadesłanych ofert:

Brak ofert kandydatek/ kandydatów.

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Krzysztof Kisiel

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji