Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.33.2022.NA                                                                                                                                              Gdańsk, 02-11-2022

 

Protokół  z wyniku naboru na ogłoszenie nr: 108414 
Data ukazania się ogłoszenia: 14-10-2022

Na stanowisko:  Inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym


Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk

Status: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/ kandydata

Wyniki naboru (osoby): 
 

Brak ofert kandydatek/ kandydatów.

Nabór zakończono bez obsadzenia stanowiska.

 

 

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Krzysztof Kisiel

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji