Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.34.2022.NA                                                                                                                                              Gdańsk, 02-11-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Starszy inspektor nadzoru budowlanego (WIK)

ogłoszenie nr 108415

 

Lista ofert spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze:

  1. Marcin Pepliński, Gdańsk

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Zbisław Milewski

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji