Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.36.2022.NA                                                                                  Gdańsk, 08-12-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Inspektor nadzoru budowlanego (WOP)

ogłoszenie nr 111088

 

Lista nadesłanych ofert:

  1. Aleksandra Kosecka, Gdańsk
  2. Dariusz Smoliński, Gdynia

 

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji