Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.37.2021.NA                                                                                                                                    Gdańsk, 08-12-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru

na stanowisko

Starszy inspektor nadzoru budowlanego (WWB)

ogłoszenie nr 111098

 

Lista nadesłanych ofert:

Brak ofert kandydatek/ kandydatów.

 

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji