Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA. 210.37.2021.NA                                                                                                                                     Gdańsk, 08-12-2022

 

Protokół  z wyniku naboru na ogłoszenie nr: 111098 
Data ukazania się ogłoszenia: 24-11-2022

Na stanowisko:  Starszy inspektor nadzoru budowlanego

(Wydział Wyrobów Budowlanych)


Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk


Status: nabór zakończony bez wyboru kandydata/ kandydatki.

Wyniki naboru (osoby): 
 

Brak ofert.

Brak wyboru kandydata/ kandydatki.

 

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji