Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ogłasza nabór na stanowisko

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

dla miasta na prawach powiatu w Sopocie


 

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe,
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  • staż pracy min. 5 lat.

Wymagania pożądane ;

  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz kierowaniu zespołem,
  • znajomość obowiązujących przepisów i procedur w tym Prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych związanych,
  • samodzielność, dokładność, dyspozycyjność,
  • umiejętności menadżerskie.

 

Kandydaci winni przesłać do tut. Inspektoratu (mailem: sekretariat@gda.winb.gov.pl, bądź pocztą na adres 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 50) do dnia 21.12.2022 r. zwięzłą informację zawierającą dane o: historii zatrudnienia, posiadanym wykształceniu i uprawnieniach budowlanych, posiadanym doświadczeniu w kierowaniu zespołami ludzkimi, posiadanych umiejętnościach oraz miejscu zamieszkania. Do aplikacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia, wymagany staż pracy oraz kserokopia prawa jazdy kat. B.

Znak: SOA.2110.5.2022.NA