Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.36.2022.NA                                                                                                                                        Gdańsk, 03-01-2023

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap II

na stanowisko

Inspektor nadzoru budowlanego (WOP)

ogłoszenie nr 111088

 

Lista osób, które zdały test wiedzy:

 

Do testu przystąpił jeden kandydat, który nie uzyskał minimalnej wymaganej ilości punktów.

Brak osób, które zdały test wiedzy.

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji