Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Gdańsk, dnia 2023-01-08

SOA. 210.8.2023.NA                                                                        

 

Protokół  z wyniku naboru na ogłoszenie nr: 131739 
Data ukazania się ogłoszenia: 20-12-2023

Na stanowisko:  Starszy inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym


Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk

Status: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/ kandydata

Wyniki naboru (osoby): 
 

 

Brak ofert kandydatek/ kandydatów.

Nabór zakończono bez obsadzenia stanowiska.

 

 

 

Skład komisji:

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji