Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SEK. 272.2.2024.OK 

Gdańsk, 2024.04.04

                        

Powiatowi Inspektorzy

Nadzoru Budowlanego

woj. pomorskiego

 

                        Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, w związku ze zbyciem 
ruchomego środka trwałego, informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania pojazdu marki Nissan Micra 2006r. na rzecz jednostek sektora finansów publicznych.  Pojazd 
zarejestrowany, sprawny technicznie, z przebiegiem 150300 km. 
Termin zgłoszenia mija 06 maja 2024r.