Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ogłasza nabór na stanowiska

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego woj. Pomorskiego dla:

 • powiatu bytowskiego
 • powiatu chojnickiego
 • powiatu nowodworskiego
 • powiatu puckiego
 • powiatu wejherowskiego


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • staż pracy min. 5 lat.

Wymagania pożądane ;

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz kierowaniu zespołem,
 • znajomość obowiązujących przepisów i procedur w tym Prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych związanych,
 • samodzielność, dokładność, dyspozycyjność,
 • umiejętności menadżerskie.

 

Kandydaci winni przesłać do tut. Inspektoratu (mailem: sekretariat@gda.winb.gov.pl, bądź pocztą na adres 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 50) do dnia 21-06-2024 r. zwięzłą informację zawierającą dane o: historii zatrudnienia, posiadanym wykształceniu i uprawnieniach budowlanych, posiadanym doświadczeniu w kierowaniu zespołami ludzkimi, posiadanych umiejętnościach oraz miejscu zamieszkania. Do aplikacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia i wymagany staż pracy.

Znak: SOA.2110.2.2024.NA