Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Zadania i kompetencje
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor kierując Inspektoratem:


 • zapewnia wykonywanie zadań wojewódzkiego nadzoru budowlanego na obszarze województwa pomorskiego,
 • organizuje kontrolę działania:

  • starostów, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej,
  • powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, w ramach nadzoru instancyjnego,
 • realizuje kontrolę i inspekcję terenową w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów  budowlanych.

Pomorski Wojewódzki Inspektor sprawuje w Inspektoracie bezpośredni nadzór nad:


 • postępowaniem administracyjnym i egzekucyjnym, 
 • działalnością inspekcyjno-kontrolną Inspektoratu,
 • obsługą prawną Inspektoratu,
 • postępowaniem wyjaśniającym w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
 • postępowaniem administracyjnym w sprawie obiektów i robót budowlanych służących celom obronności i bezpieczeństwa
  na terenach zamkniętych,
 • prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej
  i organami kontroli państwowej.