Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie:
DOROTA BULKOWSKA


82-400 Sztum
ul. Mickiewicza 39 A
tel.: (055) 267-74-90 
 fax: (055) 267-74-42 
 

                                    e-mail: pinb@sztum.gda.winb.gov.pl

adres URL: bip Sztum  

                                               Godziny pracy Inspektoratu:
                             od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 15.00