Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

UWAGA

KOMUNIKAT NR 4

POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

 

Z dniem 24 MAJA 2020 r. rozpoczyna się bieg terminów administracyjnych zawieszonych lub nierozpoczętych z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

 

Rozpoczęcie biegu terminów nastąpi niezależnie od tego czy we wskazanej dacie nadal będzie obowiązywał stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

 

Wobec powyższego wszelkie wcześniejsze pouczenia uzależniające bieg terminów od odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego należy uznać w tej części za niebyłe.

 

Podstawa prawna: art. 46 pkt 20 w zw. z art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się̨ wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875).