Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

W GDAŃSKU

 

KOMUNIKAT Nr 5

 

1. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że od dnia 25 maja 2020r przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Inspektoracie w tym zapoznanie się z aktami spraw.

 

2. Zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:

-oddawania obiektów do użytkowania,

-postępowań odwoławczych,

-innych pilnych, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa, spraw w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty interesanta w Inspektoracie.

 

3. Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu, posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki/innego zakrycia twarzy i nosa oraz jednorazowych rękawiczek oraz zdezynfekowanie rąk przy wejściu do Inspektoratu jak też podpisanie (dostępnego w Inspektoracie oraz na stronie bip.gda.winb.gov.pl) pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury i nieobjęciu kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym, oraz nieprzebywaniu w ostatnich 2 -tygodniach za granicą kraju – dotyczącym również domowników.

 

4. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowania wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.

 

5. Dla zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa, w tym dotyczących zachowania niezbędnych odległości na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby.

 

6. We wszystkich sprawach prowadzonych przez WINB w Gdańsku można kontaktować się za pomocą poczty, poczty elektronicznej, e-puapu, telefonu, oraz skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Na Stoku 50.

 

Gdańsk, 2020-05-22

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor

         Nadzoru Budowlanego

                                mgr inż. Grzegorz Stosik

 

 

Plik oświadczenia - do pobrania