Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

W GDAŃSKU

 

KOMUNIKAT Nr 6

 

1.Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o służbie cywilnej ( Dz. U. z 2020r, poz. 265 z późn. zm. ) w zw. Z art. 207 §§ 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy  ( Dz. U. z 2020r, poz. 1320 z zm. ) oraz § 24 ust. 1 i ust. 4  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020r, poz. 1758 z .zm. ) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących :

-oddawania obiektów do użytkowania,

-postępowań odwoławczych,

-innych pilnych, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa spraw w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak : poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty klienta w Inspektoracie.

 

2.Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu, posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki/innego zakrycia twarzy i nosa i jednorazowych rękawiczek, oraz podpisanie ( dostępnego w Inspektoracie oraz na stronie www.bip.gda.winb.gov.pl ) pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury i nieobjęciu kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym, oraz nieprzebywaniu w ostatnich 2 - tygodniach za granicą kraju – dotyczącym również domowników.

 

3.Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowania wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.

 

4.Dla zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa, w tym dotyczących zachowania niezbędnych odległości na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby.

 

5. We wszystkich sprawach prowadzonych przez WINB w Gdańsku można kontaktować się za pomocą poczty, poczty elektronicznej, e-puapu, telefonu, oraz skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Na Stoku 50.

 

Gdańsk, 2020-11-09

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor

         Nadzoru Budowlanego

                                mgr inż. Grzegorz Stosik