Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.32.2022.NA                                                                                                                                  Gdańsk, 25-10-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – I etap

na stanowisko

Referent (WIK)

ogłoszenie nr 108413

 

Lista nadesłanych ofert:

 

 

  1. Agnieszka Okroj, Gdańsk
  2. Debora Choczaj, Gdańsk
  3. Agnieszka Ostasz, Gdańsk
  4. Martyna Kiełbicka, Gdańsk
  5. Maria Hapka, Kramarzyny

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Zbisław Milewski

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji