Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA. 210.32.2022.NA                                                                                                                                       Gdańsk, 02-11-2022

 

Protokół  z wyniku naboru na ogłoszenie nr: 108413 
Data ukazania się ogłoszenia: 14-10-2022 
Na stanowisko: Referent (WIK)


Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk


Status: nabór zakończony wyborem kandydata.

Wyniki naboru (osoby): 

Wybrany kandydat: Debora Choczaj, Gdańsk

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Zbisław Milewski

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji