Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.38.2022.NA                                                                                                                                             Gdańsk, 28-12-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Starszy specjalista

ds.  obsługi informatycznej i ochrony danych osobowych (SOA)

ogłoszenie nr 112349

 

Lista ofert spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze:

  1. Tomasz Nikodem, Łeba

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji